En skilsmässa är alltid tuff för de inblandade, men den kan bli än mer invecklad om barn finns med i bilden. Samtidigt som du går igenom din sorge- och omställningsprocess måste du finnas där som stöd för barnen. De behöver någon att ställa frågor till och vädra tankar med.

Här listar vi, med inspiration av Huffington Post, sju steg du kan använda dig av för att hjälpa dina barn genom skilsmässan.

1. Berätta för dem

Till och med små barn är uppmärksamma på förändringar och därför är det bäst att ni båda sätter er ner med barnen och tillsammans förklarar vad som händer. Ni behöver inte gå in i detalj och bör ta barnens ålder i beaktning i hur ni närmar er ämnet. Det är dock viktigt att ni är tydliga och ärliga för att barnen inte ska dra egna slutsatser som inte stämmer.

2. Låt dem ställa frågor

Uppmuntra kommunikation under och efter skilsmässan. Låt barnen ställa frågor och var mottaglig när de känner sig redo för att prata, även om det inte är den bästa stunden för dig. Om barnen inte kommer till dig får du istället regelbundet gå till dem för att försöka prata om deras känslor.

3. Lugna barnen

Lugna barnen och försäkra dem om att även om boendesituationen förändras, så kommer ni båda att fortsätta vara deras föräldrar framöver. Det är viktigt att inte bara lugna barnen när ni berättar om skilsmässan, utan att även göra det löpande under processen. Påminn dem om att skilsmässan inte har något med dem att göra och att äktenskapet varit lyckat eftersom ni fått dem tack vare det.

4. Prata inte illa om varandra

För barn är båda föräldrarna lika viktiga och kära, de ska inte behöva välja någondera förälder i samband med skilsmässan. Prata inte illa om ditt ex inför barnen, eftersom det kan rubba deras trygghetskänsla. Ni måste fortsätta fungera som föräldrar ihop även om ni avslutat ert förhållande. Om ni är oense om uppfostran bör ni diskutera det utan att barnen är närvarande.

5. Var flexibel

En skilsmässa innebär ett nytt liv och nya scheman för alla inblandade. Inledningsvis kommer allting inte att gå som en dans på rosor, så se till att vara flexibel för att behålla lugnet i ert liv. Det viktigaste efter en skilsmässa är att barnens liv är stabilt och bra, även om du själv tycker att din värld vänts upp och ned.

6. Låt dina barn sörja skilsmässan

Barn visar inte alltid öppet sina känslor, men de måste, precis som du, få tid att sörja och bearbeta det som tagit slut. Hur länge det tar att sörja skilsmässan varierar, så var uppmärksam på dina barns känslor och beteende för att kunna hjälpa dem på bästa sätt.

7. Be om hjälp

Alla barn reagerar olika på en skilsmässa och syskon kan reagera på vitt skilda sätt. Du kan, vid sidan av det stöd du och ditt ex ger barnen, även ge dem professionellt stöd genom att ta hjälp av en terapeut. Proffshjälp kan göra övergången enklare för hela familjen.

Sist men inte minst, ta hand om dig själv. Du är dina barns största stöd i livet, men om du inte mår bra kommer du inte att orka hjälpa dem så bra som bara du kan.

Foto: Shutterstock