Det är Region Skåne som har tagit fram ”Checklistan för familjen” som är tänkt som ett diskussionsunderlag för de vuxna för att ta reda på hur ansvarsfördelningen i hemmet ser ut. Och framförallt hur ni vill att det ska se ut.

Att dela på ansvarsområden ökar chansen för att alla i familjen ska känna sig nöjda och på så vis minskar risken för ohälsa, står det i checklistan. Genom varsitt ex av listan är det tänkt att båda parter tillsammans ska gå igenom de uppgifter som görs i hushållet och var och en fyller i hur ofta de genomför en syssla, alltid, ofta ibland eller aldrig. Nästa steg är att fylla i hur ofta ens partner gör samma syssla.

Som till exempel, hur ofta betalar du eller din partner räkningarna, plockar i och ur diskmaskinen eller nattar barnen?

Utöver det finns det en tredje kolumn som man kan fylla i, i fall det är en familjemedlem eller någon utomstående som utför sysslan. Se hela checklistan här nedan.

Checklista-för-familjen – om ansvarsfördelning

Källa: Region Skåne 

Mest läst