I samband med mors dag presenterar Läkarmissionen för andra året i rad Mammarapporten som tar tempen på svenska mammor inställning i en rad frågor.

Rapporten visar att både mammor och pappor tycker att det i regel är mammorna som tar huvudansvaret för barn och hem. En tredjedel av mammorna svarar tydligt att de anser sig vara en bättre förälder än sin partner, medan enbart en av tio pappor svarar likadant.

Fritidsintressen, träning och vänner är de saker mammor i första hand upplever att de får mindre tid för efter att de har fått barn.

– Vår undersökning visar precis som tidigare forskning i området att svenska mammor tar ett stort ansvar för hem och barn, det ser vi förstås även i våra projekt runt om i världen. Men vi ser också att kvinnor tar ett stort ansvar när det gäller att hjälpa andra i utsatthet. säger Lars Arrhenius, generalsekreterare på Läkarmissionen, i ett pressmeddelande.

Foto: Shutterstock

30 procent av de tillfrågade mammorna önskar att de levde mer jämställt, och 42 procent identifierar sig tydligt som feminister – jämfört med 29 procent av de tillfrågade papporna.

Däremot tycker betydligt fler pappor än mammor att det är mycket viktigt att dela på föräldraledigheten – 47 procent jämfört med 32 procent av mammor.

Knepig relation till svärmodern

Hela 84 procent av mammorna svarar att mor- och farföräldrarna är viktiga för barnen. Här anser nästan hälften av de tillfrågade att de egna föräldrarna utgör den viktigaste förebilden i föräldraskapet.

Däremot verkar relationen till svärföräldrarna vara knepigare för en del mammor. Nästan en av fem (19 procent) tycker att den svåraste relationen är svärmodern – jämfört med nio procent av papporna som svarar samma sak.

Oroar sig för pandemier

Även frågor kring andra föräldraskap berörs i rapporten. Här svarar nästan hälften av alla mammor att de irriterar sig på när andra föräldrar ”daltar” med sina barn.

Coronakrisen präglar också årets Mammarapport där över hälften av de tillfrågade mammorna uttrycker en hög oro för pandemier.

Drygt en av tre (37 procent) oroar sig även mycket för barnens framtid, och en av fem uttrycker en hög oro för klimatförändringarna.

 

Om undersökningen:

Mammarapporten 2020 är en undersökning utförd i samarbete med Norstat som lät 1 052 föräldrar svara på frågor via webbintervjuer. Undersökningen genomfördes mellan den 17 och 23 april 2020. Respondenterna fick bland annat ange på en tiogradig skala hur väl de höll med i ett antal påståenden, där 1–4 räknades som lågt medhåll och 7–10 som högt medhåll. Respondenterna fick också på vissa frågor rangordna olika alternativ.

Mer läsning

Femina