Trendar: InredningMat och dryckResor

Så påverkas förhållandet av antalet pappadagar som tas ut

13 aug, 2020 
AvNina Nyström
pappa med barn
Vilken roll spelar fördelningen av föräldradagar för förhållandet på sikt? En ganska avgörande, visar en ny studie från Stockholms Universitet.
Annons

Ann-Zofie Duvander, professor i demografi vid Stockholms universitet har tillsammans med sina kollegor undersökt hur föräldraledigheten tagits ut under barnets två första år och ställt det mot vilka par som separerat efter två år.

Studien, som publicerats i European Journal of Population, baseras på uppgifter från 1993-2011 och är baserad på heterosexuella par som bor ihop. Förutom Sverige ingår även data från Norge och Island.

Pappor i de här länderna har tagit ut föräldraledighet i större utsträckning än i andra länder. Reglerna för fördelning av föräldraledighet har ändrats en del under studiens gång. Sverige har dock under hela tiden haft de mest generösa reglerna och störst flexibilitet.

Tydligt mönster

Mönstret man fann i undersökningen var tydligt.

– I de familjer där pappan inte tar ut föräldraledighet alls har man en större risk att separera, i alla tre länderna, säger Ann-Zofie Duvander.

Annons

Tidigare studier har visat att pappor efter föräldraledigheten, inte helt oväntat, upplever en bättre kontakt med barnet, men också en bättre förståelse för hushållsarbete och barnomsorg. En bättre förståelse för varandras situation gynnar givetvis förhållandet och minskar konflikter.

Förra sommaren kom också en studie som visade att reformen som gav möjlighet att ta ut 30 dubbeldagar (alltså att man är lediga tillsammans) under barnets första år minskade användandet av ångestdämpande läkemedel hos mammor med hela 26 procent! Ett resultat som med all sannolikhet har ett samband med vad den nya studien visar.

Högre risk även för pappor som tog ut mycket dagar

Intressant att notera är dock att även pappor som tog ut mer än den reserverade föräldraledigheten hade större risk att separera än de som tog ut de reserverade antal dagarna.

Varför är tyvärr oklart, eftersom studien enbart baseras på registeruppgifter som inte säger något om orsaker och verkan bakom. Men man blir onekligen nyfiken på att veta mer.

Foto: Unsplash

Källa: DN

LÄS MER:

Annons