Trendar: InredningMat och dryckResor

Så påverkas klimatet av corona

25 mar, 2020 
AvLisa Nilsson
Under den tid coronaviruset har spridit sig över världen syns nu något positiva effekter på miljön. Satellitbilder som har publicerats visar på minskningar av luftföroreningar.
– Det är ju en inte så överraskande och direkt konsekvens av minskad trafik – men också minskad ekonomisk aktivitet som stängda fabriker, säger Åsa Persson, forskningschef på Stockholm Environment Institute.
Annons

Hela jorden och stora delar av dess befolkning har drabbats av coronaviruset och många sitter nu hemma i karantän och industrier sätts på paus. I kölvattnet av att industrier stängs ned under den rådande situationen visar det sig extra tydligt på satellitbilder – luftföroreningar har minskat.

Satellitbild över minskade kvävedioxidutsläpp i Kina.
Satellitbilden visar en minskning av kvävedioxid över Kina sedan karantänåtgärder sattes in. Foto: Nasa / TT

– Ja det vi kan se är ett par saker, dels att luftföroreningar som kvävedioxid och partiklar har minskat. Det är ju inte så överraskande och direkt konsekvens av minskad trafik – inte minst dieselbilar som släpper ut kvävedioxid men också minskad ekonomisk aktivitet som stängda fabriker. Dels att koldioxidutsläppen ser ut att minska tillfälligt, åtminstone verkar så fallet i Kina, berättar Åsa Persson, forskningschef på Stockholm Environment Institute

Annons

Trafiken minskar drastiskt

Flera medier som SVT, Expressen och Allas har tidigare rapporterat om de positiva effekterna som sker på grund av coronviruset. The New York Times skriver om att rusningstrafiken i Seattle har minskat med nästan 40 procent sedan den 8 mars. Liknande effekter av minskade utsläppt ska även ha skett i New York – högst ovanliga syner som inte skådats tidigare. Men de något ovana minskningarna av utsläpp spås vara kortvarigt.

Gata tom på bilar i New York.
Rusningstrafiken har minskat drastiskt i New York och Seattle. Foto: TT

– Så länge vi har karantänåtgärder så tror jag att vi kommer se den här trenden. Men i takt med att livet återgår till det normala så är det troligt att det blir en ökning igen, förklarar Åsa Persson.

Men Åsa Persson säger att om vissa beteendeförändringar håller i sig, som minskat resande eller bilåkande – då kan man se lägre nivåer än tidigare, men det är alldeles för tidigt att säga något om långvariga förändringar.

Annons

Luftföroreningar påverkar hälsan

– Det kan se olika ut när det gäller luftföroreningarna, när det gäller kvävedioxid och partiklar kommer det nog återgå till den tidigare nivån. Om man tittar på koldioxidutsläpp från tidigare finanskriser så kan man se att de kort pausas men kan sedan öka väldigt hastigt – till och med till en högre nivå, säger Åsa Persson

Horisont över fabrik som släpper ut rök.
Luftföroreningar kan ha en negativ inverkan på hälsan, som andningsbesvär. Foto: TT

Hon förklarar vidare att luftföroreningar som kväveoxid och partiklar framförallt har en inverkan på vår hälsa. De kan ge upphov till andningsbesvär och Åsa Persson berättar att flera miljoner dör varje år på grund av luftföroreningar. Koldioxidutsläppen är däremot de som ger en effekt på klimatet och om det sker en minskning kan man förvänta sig en mindre global uppvärmning.

Annons

– Experter är väldigt tveksamma till att vi kommer se en stor minskning alls. Det kan till och med ske en ökning på sikt beroende på hur ekonomin hämtar sig. Det här är inte en vinst för klimatet eller miljön på något sätt skulle jag säga.

Åsa Persson, forskningschef på Stockholm Environment Institute
Åsa Persson, forskningschef på Stockholm Environment Institute. Foto: SEI

Ta lärdom av den tid som är

Det många miljö- och klimatexperter nu fokuserar på är att få de ekonomiska stimulanspaketen klimatsmarta, man vill att världens regeringar ska främja mer miljöriktiga beteenden framöver. Men skönjandet av mindre luftföroreningar och utsläpp är oklart om det består.

– Det man ska ta med sig från den här erfarenheten hittills är att vi får pröva på lite nya beteenden – när det gäller vårt resande framförallt. Men att vi inte ska vara optimistiska kring att de här minskningarna kommer hålla i sig, säger Åsa Persson.

Trots den ovissa framtid vad det gäller minskade luftföroreningar simmar nu fiskar glatt omkring i ett klart vatten i Venedigs kanaler.

Läs mer:

 

Annons