KBT-terapeuten Danielle Wildrix: 3 tips till dig som är introvert och har social ångest
2:29

Efter reklamen: KBT-terapeuten Danielle Wildrix: 3 tips till dig som är introvert och har social ångest

(2:29)

Slå på ljud

Att det finns barn som har psykopatiska personlighetsdrag talas det sällan om, ämnet är tabubelagt. Men det sägs att omkring en procent av alla barn har denna störning, och om det upptäcks tidigt har barnet chans att få den hjälp det behöver.

En del av dem utvecklar med åren ett beteende med bristande empati, skuldkänslor och förmåga att visa adekvata känsloyttringar, som även kallas för Callous-Unemotional traits i vuxen ålder är enligt Stephen Scott, professor i psykiatri vid Kings College i London.

5 tecken på att du vuxit upp med en "giftig" förälder

– Vi gillar inte benämningen ”psykopat” för de som är under 18, men det finns en hög kontinuitet för att utveckla en så kallad antisocial personlighetsstörning med psykopatiska drag.

Barn med dessa personlighetsdrag kan – i extrema fall – bli kriminella psykopater senare i livet. I vissa fall kan en mild form av denna personlighetsstörning vara en tillgång, som till exempel som en elitidrottares förmågan att fokusera på sin träning och resultat eller det mått av narcissism som det kanske kan krävas av en ledande politiker, skriver The Atlantic. I andra fall kan ditt barn bli isolerat eftersom det har svårt att relatera till andra. Men upptäcks personlighetsstörningen i tid kan ditt barn få hjälp av dig som förälder och lärare att utveckla normala sociala relationer.

Men vad är det då som karaktäriserar ett barn med denna personlighetsstörning?

Enligt Stephen Scott finns det flera tecken som kan tyda på att ett barn bär psykotiska drag.

Pia levde med en psykopat – nu vill hon ge hopp åt andra kvinnor

1. Barn med psykopatiska drag saknar empati

Barnen verkar trevliga, men när de ser eller träffar människor som är ledsna och upprörda bryr de sig inte.

– När vi undersöker deras hjärnor tittar vi på området som kallas amygdala, vilket är där man registrerar känslor och processar dem, och det är helt tyst och platt. Så de förstår vad som pågår, men de bryr sig inte, säger Stephen Scott enligt the Telegraph.

2. Immuna mot bestraffningar/tillsägelser

Du kan säga åt barnet att gå till sitt rum, bestraffa dem genom att ta lördagsgodiset i gisslan eller ta deras telefon, men det kommer inte att spela någon roll.

Barnet bryr sig inte vad du gör.

3. De känner ingen skuld

Barnet tänker bara på sig själv och sina egna behov.

– I vuxenlivet, kan det så klart, om de bara har det till en mild grad, då kan det vara jättebra om man är vd på ett företag som måste skära ner på personalen, säger Stephen Scott.

4. Barnet är manipulerande

Barnet kan verka charmigt, men kan manipulera sin omgivning och ljuga för att få sin vilja igenom. Och de vet ofta hur de kan göra för att nå dit.

– Till skillnad från hyperaktiva barn, har du en person som kan bli fientlig vid provokation men som också har förmågan att vara väldigt känslokall. Deras attityd är, ”nu ska vi se hur jag kan använda den här situationen till min fördel, oavsett om någon blir skadad av det”, säger Dan Waschbusch, forskare på personlighetsstörningar hos barn vid Floridas Internationella Universitet till New York Time Magazine.

5. Barn med psykopatiska drag har ofta kort stubin

Enligt Stephen Scott har barn med denna personlighetsstörning nära till ilskan. Barnet kan bete sig normalt och göra något snällt för sina föräldrar, men det håller oftast bara i ett par minuter. Och om barnet får skäll för det blir hen väldigt aggressiv.

Vuxna personer som har diagnosticerats med psykotiska drag behandlas sällan för personlighetsstörningen utan snarare för något problem som uppstått på grund av den, som sömnsvårigheter eller missbruk, skriver Psykologiguiden.

Som nära anhörig till en person med psykopatiska personlighetsdrag kan man hjälpa genom att försöka stötta personens försök till ett mer konsekvent och socialt accepterat beteende.

Källa: Psychology Today, The Atlantic, The Telegraph , The New York Time Magazine och Psykologiguiden

Mest läst