Det pratas mycket om att det skiljer mellan flickor och pojkars mentala mognad under uppväxtåren, och kanske framförallt puberteten. Och det sägs att männen kommer ikapp kvinnorna under de senare åren av puberteten. Men det är kanske något som en hel del kvinnor som är i en heterosexuell relation ibland ställt sig frågande till. Vem är egentligen den vuxne av dem?

För hos väldigt många heterosexuella par är det kvinnan som tar det stora emotionella och praktiska ansvaret för hem och familj. 

I en studie som gjorts vid University of Oxford, har forskare tittat på just mognad och utveckling mellan män och kvinnor för att se om det fanns några eventuella skillnader. Syftet med studien var att undersöka vilka strukturella och funktionella delar av hjärnan som förändras under mognadsprocessen och vilka som förblir konstanta. I studien undersöktes hjärnavbilder på 121 deltagare mellan 4 och 40 år och i arbetet med materialet tog forskarna tog hänsyn till deltagarnas kön och ålder.

Forskarna kom fram till att våra hjärnor utvecklas under en lång tid även när vi nått vuxen ålder. Deras resultaten visade också att även om män och kvinnors hjärnor i slutändan utvecklar samma förmåga att fungera i vardagen, så upptäckte forskarna att den långvariga utvecklingen av funktionella nätverk skiljer sig åt mellan männen jämfört med kvinnor. Männens hjärnor behövde längre tid än kvinnors för att bli färdigutvecklade. Enligt studien är männens hjärnor fullt utvecklade först vid 40-årsåldern.

Däremot visade det sig även att kvinnors hjärnor börjar försämras tidigare än just männen. Men i en annan studie som gjorts vid UNAM i Mexiko, som presenterats i en vetenskaplig artikel, så visar kvinnors hjärnor ofta upp en bättre effektivitet och är skarpare i flera avseenden än männens. Enligt forskarna kan detta förklaras med hormonella orsaker.

FOTO: TT

Läs även: 

Därför lever kvinnor längre än män

5 saker äldre kvinnor önskar de hade vetat när de var yngre

Ny studie: Kvinnors hjärnor är fyra år yngre än mäns

Mest läst