Trendar: InredningMat och dryckResor

Tegnell i Sommar: Sveriges dödstal borde ha kunnat undvikas

24 jun, 2020 
AvNina Nyström
anders-tegnell-sommarprat
Anders Tegnell viker sitt sommarprat åt de enorma konsekvenser coronpandemin haft på vårt samhälle på bara fyra månader, vad som kunde gjorts annorlunda – och hatet och kärleken han fått.
Annons

Anders Tegnell är onekligen den person som berört mest hittills under 2020. Från att vara en tämligen okänd person för massorna, blev han i mars mannen på allas läppar.

Vissa har sett honom som en folkhjälte. Hans ansikte har hamnat på t-shirts och till och med blivit tatueringar och raplåtar.

Tegnell om hatvågen

Andra har varit mer skeptiska, minst sagt.

– Det skapades en enorm hatvåg i sociala medier mot mig, säger Tegnell och berättar att en del av påhoppen har anmälts till polisen.

Nej, aldrig förr har det ställts så snabba krav på ett personligt ansvar för de prognoser som myndigheten tagit fram. Men Anders Tegnell erkänner att han underskattade viruset i början. Eftersom han var relativt van vid att höra om virusutbrott från Kina, var han inte oroad, utan tänkte att det har var ännu ett litet utbrott som kineserna kan hantera.

Ändå började man redan i januari det preventiva arbetet på Folkhälsomyndigheten. Men Covid 19 har varit ovanlig och oberäknelig på flera sätt, vilket gjort prognoser svårt och klassiska åtgärder som förhindrar spridning har gett oförutsägbar effekt.

Annons

“Stämmer inte”

Man har fått lära sig under resans gång och Tegnell konstaterar i Sommar att det han sade om framtiden i februari inte stämmer med hur det blev.

Samtidigt försvarar han Sveriges strategi och menar att den är “den klassiska” och bland experter allmänt accepterade – men plötsligt blev den unik. Något som chockade Anders Tegnell.

För ett efter ett valde plötsligt de andra EU-länderna att stänga ner helt.

– Då var det som om världen blev galen, och allt vi diskuterat verkade helt bortglömt. Land efter land stängde sina gränser, och stängde ner sina samhällen totalt.

I Sverige höll vi kvar vid det klassiska, att successivt sätta in åtgärder och följa upp effekterna. Att anpassa dem så att smittan inte slog ut sjukvården och andra samhällsfunktioner. Land efter land lämnade den linjen eftersom fallen blev för många och det politiska trycket för starkt. Och så stod Sverige ganska ensamt.

Annons

Inga länder kan stå emot spridningen

De kostsamma nedstängningarna har också haft olika effekt i olika länder. Och på det hela verkar inga länder kunna stå emot smittspridningen, inte ens ö-stater, menar Tegnell. Vad det är som gjort att vissa fattiga länder klarat sig bättre än förväntat är delvis ett mysterium.

– Få prognoser har hamnat rätt i denna sjukdom.

Tegnell ger också ett antal förklaringar till varför våra nordiska grannländer verkar ha klarat sig lindrigare undan än Sverige.

– Folkhälsan är noterbart bättre i Sverige än i Danmark och de tättbefolkade regionen runt Stockholm har ingen motsvarighet i Norge och Finland. Andelen människor med bakgrund i andra länder är också mycket högre i Sverige.

Risker med mask

I många länder har masker och munskydd blivit ett vanligt verktyg för att minska smittspridningen. Och även om det kan vara en bra signal för att hålla avstånd, framhäver Tegnell att vi fortfarande inte vet hur effektivt det är att bära munskydd ute i samhället.

Annons

– Studier har visat att masker kan skydda dig från att smitta andra, men skyddar inte nödvändigtvis dig från att bli smittad.

Han menar också att det finns risker med maskbärandet.

– Det finns en klar risk att man går ut med mask när man är sjuk istället för att stanna hemma.

”Alldeles fel”

De många dödsfallen bland äldre har berört honom hårt.

– Vi trodde nog att vårt ålderssegregerade samhälle skulle göra att vi skulle kunna undvika en situation som i Italien, där olika generationer oftare lever tillsammans. Men det visade sig alldeles fel. Dödstalen steg dramatiskt, säger Tegnell.

– Självklart önskar jag att vi hade varit ännu tydligare och nått fram ännu bättre, för de dödstal vi har sett i Sverige är fruktansvärda och borde ha kunnat undvikas.

Detta har varit det jobbigaste, någon som ständigt gnagt – vad mer hade vi kunnat göra?

– Jag tror inte vi har några bra svar – än. Det finns en del tydliga skillnader mellan länder, hur vi registrerar dödsfall skiljer sig åt, andelen äldre i våra befolkningar varierar och inte minst organiserar vi vår äldrevård på olika sätt. Visst ska vi jämföra och utvärdera, lära oss, men att dra säkra slutsatser redan nu kan leda till många felaktiga svar.

Annons

Men Tegnell tycker ändå att vi har gjort imponerande insatser i hur vi förändrat vårt samhälle för att möta detta hot.

– Jag vill verkligen tacka alla medarbetare i sjuk- och äldrevården som har gjort fantastiska insatser.

Anders Tegnell tar också lyssnarna med på en resa genom några av historiens mest kända pandemier och framgångsrika vaccinationer, och gör nedslag i sitt arbetsliv världen över och de utmaningar det bjudit på.

Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

LÄS MER:

Annons