Anna Jeansson
Ekonomi
Se kändisarnas historiska look-alikes
0:58

Efter reklamen: Se kändisarnas historiska look-alikes

(0:58)

Slå på ljud

Vilket är det vanligaste klagomålet från potentiella köpare?

– Vanligast är att man känner sig snuvad på budgivningen. Men det är alltid säljarnas ord som gäller. Säljaren vill kanske låsa affären vid en viss tidpunkt eller via ett förhandsbud. En potentiell köpare har kanske förbehåll att de vill sälja sin bostad först. Någon kanske påpekar en synlig brist medan någon annan säger att det vet vi att vi behöver fixa. Säljaren bestämmer helt enkelt vem de säljer bostaden till.

Men om man anar att allt inte gått rätt till, hur gör man då?

– Vi mäklare följer och lyder under mäklarlagen som bland annat innebär att vi ska logga och registrera buden. Om du misstänker oegentligheter i budgivningen kan du anmäla det till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI.

Ekonomi

Bästa tipsen för att förhandla bolånet

Vad kan gå fel vid husköp?

– Om man köper en fastighet kan det till exempel visa sig vara fel i byggnaden, på någon anläggning eller en tomtgräns som inte stämmer med verkligheten. Då gäller det att som mäklare ta reda på information, lokalisera problemet och fundera på hur det hade påverkat köpet. Det kan också vara så att säljarna tror sig ha koll. Någon som bott i huset i 20 år har mer koll på detaljer om vad som gjorts eller inte. Men i ett dödsbo berättar de efterlevande vad de tror. En säljare uppgav exempelvis att brunnen var borrad, men den visade sig vara grävd. Om det är fel upplyst, som i det här fallet, är det vanligast att köparen och säljaren gör upp i godo.

Om jag som köpare upptäcker något fel på huset, hur gör jag då?

– Allt utgår från objektet och vilka upplysningar som är lämnade. Köparen ska kunna lita på beskrivningen. Saker och ting har en teknisk livslängd och man köper efter ålder och skick. I ett fall var det en säljare, vars mamma bott i huset, som var säker på att avloppsledningarna var nya. Sedan när köparen dränerade huset visade det sig att de inte var bytta. Det var fel upplyst, och säljaren och köparen skrev förlikningsavtal som båda var överens om.

Ekonomi

De hyr ut hus och slipper nio till fem-jobb – “En helt annan livskvalitet”

Det här med dolda fel då?

– Det kan hända att man upptäcker en brist som ingen kunnat förvänta sig, och då hjälper mäklaren till att ge råd om vart man kan vända sig för att utreda detta vidare. Säljaren har enligt lagen, jordabalken, ansvar för dolda fel i tio år. I de flesta fall har säljaren köpt en försäkring mot dolda fel, och då blir det en snabbare utredning där skaderegleraren på försäkringsbolaget kommer in i ett tidigt skede.

Om säljaren inte har en försäkring mot dolda fel?

– Det bästa är alltid om det går att lösa i godo. Går det inte får köparen, som äger frågan, bestämma om man vill driva ärendet mot säljaren. Där är det du som köpare som ska bevisa att felet i fastigheten är säljarens ansvar. Det kan bli utslag i tingsrätten. Det är vanligt att den förlorande parten överklagar, och det kan ta flera år att lösa.

Men om felet ligger hos mäklaren?

– Om mäklaren kommit med felaktiga uppgifter eller hanterat något på fel sätt kan dennes ansvarsförsäkring gå in. Då reklamerar man mäklarens arbete till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, en tillsynsmyndighet som ser till att mäklarna agerar enligt fastighetsmäklarlagen.

Mest läst