Trendar: KarriärDin ekonomiBostadBudgettipsSpartips

Experten: Så sparar du hållbart – 4 tips

27 jan, 2023 
AvJosefin Westin
FotografTT
Våra drivkrafter bakom vårt sparande har förändrats.
Allt fler speglar sina intressen i sparandet – som att investera i företag som lyfter hållbarhet.
Här är de bästa tipsen för att spara hållbart.
Annons
4 tips på hur du sparar hållbart och klimatsmartBrand logo
4 tips på hur du sparar hållbart och klimatsmart

Fler och fler vill att deras sparade pengar ska bidra till en hållbar framtid. Men vad är hållbart sparande? Och hur sparar man hållbart?

Här är allt du behöver veta om hållbart sparande.

Vad är hållbart sparande?

Hållbart sparande, eller grönt sparande som det också kallas, innebär att vi agerar ansvarsfullt, gör investeringar och väljer ut fonder som får sparpengar att växa, samtidigt som de bidrar till en mer hållbar utveckling i linje med FN:s globala hållbarhetsmål och de globala klimatmålen i Parisavtalet.

Pengar som växer ur gröna investeringar

– Det vi letar efter när vi vill investera hållbart är bolag som har ett ambitiöst arbete när det kommer till miljö, socialt ansvar och att ha en god styrning. Bolag vars affärsidé, produkter och tjänster passar in i en mer hållbar värld helt enkelt, säger Johanna Kull, hållbarhetsansvarig på Avanza.

Johanna Kulls 4 tips - så sparar du hållbart

  1. Ha en bredd i ditt fondsparande, men krydda gärna med en eller ett par smalare branschfonder inom exempelvis miljö eller förnybar energi. Det är fonder som investerar i så kallade lösningsbolag vars produkter har en tydlig koppling till klimatmålen.
  2. Använd bankernas verktyg för att filtrera och sortera fonder utifrån hållbarhetsfaktorer. På exempelvis Avanza kan du filtrera fonder utifrån Svanenmärkningen, Morningstars hållbarhetsglober eller EU:S nya klassificering kring vilka fonder som har hållbarhet som mål. Låt dessa verktyg vara en del i en större samlad bedömning av fonden. Kom ihåg att den där exakta stämpeln som för vad som är hållbart/icke hållbart inte finns.
  3. Vill du investera en del i enskilda aktier, fundera då på vilka branscher som helt enkelt måste växa snabbt för att vi ska nå 1,5 gradersmålet. Utifrån det kan du sedan leta fram intressanta bolag. Men kom ihåg att inte investera en för stor andel av ditt totala sparande i en enskild bransch eller ett enskilt bolag.
  4. Läs på fondbolagets hemsida. Där beskriver de hur de arbetar med hållbarhetsfrågor och genom att jämföra ett par olika fondbolag får du en relativt bra bild över de olika ambitionsnivåerna.
Kvinna som tittar på hållbart sparande.
1945927072

Så bra avkastning ger hållbart sparande

Enligt Johanna Kull på Avanza har hållbart sparande historiskt gett bra avkastning och hon tror att det kommer hålla i sig.

Annons

– Som grupp är jag övertygad om att bolag med ett ambitiöst hållbarhetsarbete kommer vara mer lönsamma över tid. För att vi ska klara klimatmålen vet vi att vissa sektorer måste växa ungefär tre till fem gånger så snabbt som ekonomin i stort. Att ta med hållbarhetsaspekter när man tar sina investeringsbeslut är alltså en finansiell fråga, snarare än en moralisk, säger hon.

Att framtiden ser ljus ut för de hållbara bolagen beror på många saker. Dels blir både konsumenter och medarbetare mer och mer medvetna och ställer högre krav på bolagen, dels har kraven och regelverken på hållbarhetsområdet blivit mycket hårdare. Detta samtidigt som det i både USA och EU sker gigantiska offentliga satsningar på framförallt den gröna omställningen.

– Allting talar för ansvarsfulla bolag generellt och bolag inom den gröna omställningen i synnerhet. Sen kan man aldrig peka ut exakt vilket bolag som kommer bli vinnare eller vilken fond som kommer gå bäst, men att ta med dessa aspekter när man funderar över vilka fonder och aktier att investera i, är fullt naturligt.

Annons

Vad menas med ESG?

Hållbarhet är mycket bredare än de typiska gröna bolagen som de flesta tänker på, såsom gröna branscher, förnybar energi och elektrifiering. Inom spektrat hållbart sparande finns det tre kategorier: ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ägarstyrning (governance). Det förkortas till ESG och används för att mäta hur hållbart ett företag är.

– Förutom att bolag ska visa på miljömässig hållbarhet ska de också vara socialt hållbara i relation till sina medarbetare och till samhället i stort. De innebär bland annat att man ska ha schyssta villkor, arbeta för jämställdhet och mångfald, men också att bolaget är en positiv kraft i samhället. Att det förutom aktieägarnytta även bidrar till samhällsnytta. Allt detta förutsätter en god styrning av bolaget, G:et i ESG, säger Johanna Kull.

Fondbolag använder olika metoder när de jobbar med ESG-frågor. De kan exempelvis aktivt välja bort att placera pengar i bolag. Det kan vara att utesluta bolag som utvinner fossila bränslen, säljer vapen eller jobbar med spelbolag. Sedan kan de på samma sätt aktivt välja in bolag som uppfyller vissa kriterier, till exempel att investera i bolag vars affärsidé gynnar miljön. Ett fondbolag med ambitiöst hållbarhetsarbete ska även försöka påverka bolagen de är delägare i, i en positiv riktning. Det kan de göra genom att rösta på bolagsstämmor eller i övriga dialoger med bolagsledningen.

Bli ekonomiskt fri på 25 år – 5 konkreta stegBrand logo
Bli ekonomiskt fri på 25 år – 5 konkreta steg
Annons