Femina granskar BUP: IVO-chefen: ”Det är ett misslyckande från vården”

Femina granskar BUP: IVO-chefen: ”Det är ett misslyckande från vården”

Anmälningar gällande BUP till Inspektionen för vård och omsorg, IVO har ökat kraftigt de senaste åren. IVO larmar nu om allvarliga konsekvenser av att barn inte får hjälp i tid.

00:00

Jag heter Marie Åberg och har ett uppdrag som avdelningschef vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

00:07

Konsekvenserna av långa väntetider till vård är att man inte får den behandling man behöver.

00:13

Man får inte samtalsstöd, man får inte en läkemedelsbehandling och det blir en fördröjning vilket är en risk för barnet.

00:22

Det blir både en anspänning för familjen men framförallt för barnet som inte får den behandling som det är i behov av.

00:29

Det kan leda till vårdskador och det kan även leda till allvarliga vårdskador för barnen som följd för att man inte får den behandling man behöver.

00:37

En allvarlig vårdskada skulle kunna innebära att barnet hamnar i ett självskadebeteende.

00:44

Vi ser även ärenden där barn har gjort försök till självmord eller till och med tagit sitt liv till följd av att man inte har fått den behandling man haft ett behov av.

00:56

Det är såklart förödande att läsa att barn har tagit sitt liv till exempel med anledning av att man inte har fått den vård och behandling som man har haft ett behov av.

01:07

Det är ett misslyckande av vården och det är också en väldigt allvarlig och förödande konsekvens för familjerna som får genomlida det här.

01:17

Det är ett misslyckande och vi ser väldigt allvarligt på det.

01:21

Vem bär ansvaret för att det är så här?

01:24

Det här är regionernas ansvar. Det är de som ansvarar för att tillgodose en god vård och behandling för de här barnen.

01:32

Det är väldigt viktigt att barnen får komma till rätt vård och behandling i ett tidigt skede för att man inte ska utveckla allvarlig psykisk ohälsa.

01:42

Det kan också leda till att det blir väldigt negativa följder för de här barnen.

01:54

Tack till elever och personer som hjälpte med att göra den här videon!

Kommer härnäst