BUP-larmet: Barnens liv riskeras i de långa köerna

20 mar, 2023 
AvMalin Roos
AvCecilia Wugk
FotografFredrik Streiffert, TT
IVO larmar om att det är långa köer till BUP över hela landet.
Barn i Sverige har aldrig mått så dåligt som i dag – samtidigt blöder barn- och ungdomspsykiatrin.
Larmen ljuder från hela landet om personalflykt och långa väntetider.
Bakom varje siffra i statistiken står familjerna som går sönder när köerna till BUP gör barnen sjukare.
– Obehandlade depressioner och ångestsyndrom kan få väldigt allvarliga konsekvenser, säger Maria Åberg, chef vid IVO som i en rapport larmar om omfattande brister i den livsviktiga vården.
Annons
Femina granskar BUP: IVO-chefen: ”Det är ett misslyckande från vården”Brand logo
Femina granskar BUP: IVO-chefen: ”Det är ett misslyckande från vården”

Enligt Folkhälsomyndigheten har andelen 15-åringar som får psykiska eller psykosomatiska besvär oftare än en gång i veckan fördubblats sedan mitten av 80-talet. Problemen rör ångest och depression men även allvarligare tillstånd som ätstörningar, självskadebeteende och självmordsförsök som går allt lägre ned i åldrarna. Därtill den stora och växande gruppen barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som väntar på utredning och behandling för bland annat ADHD, ADD och autism.

23 940 barn i kö till BUP

För barn- och ungdomspsykiatrin finns sedan 2011 en målsättning om en förstärkt vårdgaranti som innebär att barn och unga inte ska vänta längre än 30 dagar på en första bedömning, samt ytterligare 30 dagar till fördjupad utredning eller behandling. Verkligheten ser dock helt annorlunda ut:

Annons

I dag står 23 940 barn i kö till BUP.

69 procent har väntat längre än 30 dagar.

Någon övre gräns finns inte vilket innebär att det kan handla om flera år innan barn får rätt medicinering och vård, något som kan få allvarliga konsekvenser.

– Det är väldigt viktigt att barnen får komma till rätt vård och behandling i tidigt skede, för att inte utveckla allvarlig psykisk ohälsa. Vi har tittat på vård och behandling för barn med psykisk ohälsa och ser omfattande brister, säger Marie Åberg, avdelningschef vid Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som i rapporten Iakttagelser i korthet har analyserat de klagomål som inkommit till myndigheten samt till Patientnämnderna rörande BUP.

Marie Åberg, avdelningschef vid IVO, Inspektionen för vård och omsorg slår fast att det är för långa köer till BUP.
Marie Åberg, avdelningschef vid IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Sedan 2015 har dessa anmälningar till IVO tredubblats. En femtedel av anmälningarna handlar om väldigt allvarlig psykisk ohälsa.

Annons

Vi ser ärenden där barn gjort försök till självmord

Marie Åberg, IVO

Marie Åberg berättar att de långa väntetiderna kan leda till allvarliga vårdskador för de barn som inte får behandling i tid.

– En allvarlig vårdskada skulle kunna innebära att barnet hamnar i självskadebeteenden. Vi ser även ärenden där barn gjort försök till självmord eller till och med tagit sitt liv till följd av att man inte fått den behandling man haft ett behov av, säger Marie Åberg.

Mamma Annas barn har stått länge i kö till BUP.
Annas dotter har mött över tio olika stafettläkare i sin väntan på hjälp.

En av alla som väntar i kön till BUP är Anna från ett mindre samhälle utanför Umeå. Hennes dotter diagnostiserades 2016 med PTSD, posttraumatiskt stressyndrom.

Under tiden som flickan varit ett ärende inom barn- och ungdomspsykiatrin har hon haft över tio olika stafettläkare – men hon har fortfarande inte fått traumabehandling för sin konstaterade PTSD.

Annons

– Det spelar ingen roll vad jag säger eller hur mycket jag ringer, det är som att springa i motvind hela tiden, säger Anna som tillhör den region i landet med längst köer till BUP.

Region Västerbotten lyckades i januari 2023 endast ta emot 12 procent inom vårdgarantins 30-dagarsgräns för första besöket. Problemet med långa köer och långa väntetider syns dock över hela landet.

Larmen från landet

* Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås hade hösten 2022 endast lyckats tillsätta 25 av 40 psykologtjänster.

* I Stockholm försvann vid årsskiftet nära hälften av regionens BUP-mottagningar, vilket innebär att den privata vårdgivaren Prima som gör NPF-utredningar för regionen i dag har totalt 62 000 patienter i Botkyrka, Handen och Järva.

* På BUP-akuten i Malmö, som tar emot svårt sjuka barn från hela Skåne, var i december 2022 en av fem sjukskötersketjänster besatta.

* Från Mora larmas om personalflykt från barn- och ungdomspsyk efter uppgifter i media om bristande förtroende för ledningen och misstanke om manipulerade kö-siffror.

Femina granskar BUP: Tidigare kuratorn: ”Fler barn kommer att dö”Brand logo
Femina granskar BUP: Tidigare kuratorn: ”Fler barn kommer att dö”

Att det i dag ställs fem gånger fler ADHD-diagnoser jämfört med för 15 år sen, finns en större medvetenheten runt NPF, ett ökat tryck på barnen i skolan och samhället och en effekt av pandemin, brukar anges som förklaringar till det ökade trycket på BUP. Men det handlar också om strukturella problem i verksamheten som gör att barn kommer i kläm och får vänta för länge på adekvat utredning.

Annons

I IVO:s rapport pekas en bristfällig samverkan mellan olika instanser och personalbrist ut som ytterligare riskfaktorer.

– När man väl påbörjat en utredning på BUP kan det vara så att ens behandlare slutar och då får man påbörja en ny kontakt vilket också fördröjer behandlingen och kan leda till negativa konsekvenser för barnet, säger Marie Åberg.

En granskning av Ekot förra året visade att det skulle behöva anställas flera hundra psykologer, sjuksköterskor och specialistläkare för att klara taken för nya patienter till BUP, i stället kommer larmen om personalflykt från BUP-mottagningar över hela landet.

– Det är ren vanvård där man inte har någon möjlighet att hjälpa de här barnen och föräldrarna, säger ”Ulrika”, tidigare kurator på BUP i Mellansverige. Hon är en av åtta kvinnor som arbetar eller tidigare har arbetat inom BUP och som anonymt för Femina vittnar om verksamheten inifrån.

BUP-krisen i siffror

  • Enligt Barn- och ungdomspsykiatrins verksamhetsplan riktar sig verksamheten till barn och unga i åldern 0 till 17 år med medelsvår till allvarlig psykisk ohälsa.

  • Verksamhetens uppdrag är att erbjuda specialistpsykiatrisk diagnostik, stöd och behandling till barn och unga med psykiatriska och/eller neuropsykiatriska funktionshinder.

  • Under 2021 genomfördes 160 000 fler besök inom barn- och ungdomspsykiatrin jämfört med för fem år sedan. I procent handlar det om en ökning på 16 procent.

  • 6,2 procent av alla barn och unga i Sverige var 2021 aktuella inom BUP. De flesta andra länder ligger på 3-4 procent.

  • Inom BUP dominerar flickor i åldersgruppen 13–17 år och pojkar i åldersgruppen 7–12 år.

  • Förskrivningen av antidepressiva läkemedel till barn har tredubblats de senaste 15 åren.
    I dag är det 33 000 barn och ungdomar som går på antidepressiva preparat. Det är mer än tre gånger så många som i Danmark och Norge.

  • Nästan hälften av föräldrarna till barn med NPF-diagnoser är eller har varit sjukskrivna för utmattning, enligt en undersökning som Riksförbundet Attention gjort.
Annons

Berättelserna handlar, förutom om de långa köerna, om bristande kompetens, tystnadskultur och övermedicinering.

– Jag fick en chock när jag kom till BUP över att man är helt inne i att bara medicinera. Jag är för friskvård och hälsovård och det fick jag inte använda något av. Det är en medicinfabrik och sjuksköterskans enda uppgift är att följa upp hur medicinen funkar för att justera den och byta ut den, säger en tidigare barnsjuksköterska inom BUP i Stockholm som också valt att lämna verksamheten.

I spåren av den mentala hälsokrisen bland barn och unga syns ett ökat antal skilsmässor och föräldrar som blir sjukskrivna för utbrändhet, i synnerhet mammorna. Men framförallt riskerar tusentals barn att hamna mellan stolarna i systemet och få sina möjligheter till en skolgång förstörda.

– Många familjer vittnar om att barn blir hemmasittande som följd av att man inte får den vård och behandling man har ett behov av och det är väldigt allvarligt för de här barnen som i ett så tidigt skede i livet blir utstötta från samhället, säger IVO-chefen Marie Åberg som menar att situationen med barn- och ungdomspsykiatrin är alarmerande.

– Det är ett misslyckande av vården som vi ser väldigt allvarligt på.

Regionerna med längst – och kortast köer till BUP

23 940 barn stod enligt SKR:s väntetidsstatistik i januari 2023 i kö till ett första besök (7934), respektive behandling (5630) och utredning (10 376) till BUP.

69 procent av totala andelen barn fick vänta längre än den förstärkta vårdgarantin på 30 dagar.

I januari 2023 hade 1 810 barn väntat längre än 90 dagar på sitt första besök till BUP. Samma siffra i december 2017 var 276 barn.

Så många procent av barnen fick hjälp inom vårdgarantins 30 dagar i januari 2023:

Topplistan
Gotland: 95 procent
Gävleborg: 95 procent
Halland: 81 procent

Bottenlistan
Västerbotten: 12 procent
Västernorrland: 16 procent
Östergötland: 35 procent

Källa: SKR/Väntetider i vården

Har du suicidtankar eller är orolig för någon i din närhet? Hit kan du vända dig för stöd:

Har du suicidtankar eller är orolig för någon i din närhet? Hit kan du vända dig för stöd:
SPES, Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd
MIND - självmordslinjen
Jourhavande medmänniska
Jourhavande präst
BRIS
Självmordslinjen telefonnummer: 90101

Annons