5 kändisar som blev farmor eller mormor tidigt
1:00

Efter reklamen: 5 kändisar som blev farmor eller mormor tidigt

(1:00)

Slå på ljud

Mer obegränsad kärlek

Livet med barn kan verkligen gå i ett och vara ett riktigt pussel om båda föräldrarna jobbar heltid. Att det då finns mor- och farföräldrar som kan ge barnen sin uppmärksamhet och ovillkorliga kärlek utan att jobb eller annat pockar på gör att barnen får fler vuxna i sitt liv att lita på. Känslan är också ömsesidig – barnen överöser ofta sina äldre släktingar med lika mycket kärlek tillbaka.

De mest populära barnnamnen där du bor – topplistan för hela Sverige

Mor- och farföräldrarna håller sig pigga längre

Forskning visar att mor- och farföräldrar som passar sina barnbarn generellt lever längre – man minskar risken att dö med 37 procent över en 20 årsperiod. Även barnbarnen blir gladare av att passas av sina morföräldrar eller farföräldrar, visar en annan studie.

Barnen blir inte åldersdiskriminerande

Genom att ha en närvarande äldre person i sitt liv lär sig barnen att ålder inte spelar så stor roll, och att man inte ska räkna bort äldre personer bara på grund av deras ålder. Forskning visar att barn så unga som tre år kan ha en åldersdiskriminerande attityd, men de som har en bra relation med sina mor- och farföräldrar är generellt mer positivt inställda till äldre människor.

Alla lär sig av varandra

Att tillbringa mycket tid tillsammans över generationsgränserna gör att mor- och farföräldrar kan lära sig av sina barnbarn och vice versa. Medan de äldre kan lära barn släktrecept och berätta spännande historier från sin barndom, så kan de unga lära sina äldre släktingar om teknik och nutida trender och populärkultur.

5 anledningar för dig att umgås mer med din mamma

Barnen blir mer motståndskraftiga

Barn som växer upp och får veta mycket om sin familjehistoria och hur deras mor- och farföräldrar levde får en bred förståelse för sin bakgrund, och det kan också hjälpa dem i deras egna problem. De ser vad deras äldre släktingar gått igenom och kan applicera det på sina egna liv. Forskning visar att det kan göra barnen mer slittåliga och bättre på att hantera stress och motgångar längre fram.

Källa: Families for life.

Mest läst