Fem saker du gör i vardagen som du genast borde sluta med
1:15

Efter reklamen: Fem saker du gör i vardagen som du genast borde sluta med

(1:15)

Slå på ljud

Den som har näsan i mobiltelefonen i sociala sammanhang, uppfattas lätt som otrevlig. Blicken är flackande eller klistrad i mobilskärmen och lyssningsförmågan försämras kraftigt.

Fenomenet kallas för ”phubbing” och kan faktiskt ge allvarliga konsekvenser om du inte är uppmärksam.

Känner du igen dig i det här telefonbeteendet? Så kan du med enkla medel återfå din status som ett socialt geni!

Smarta funktionen på din skärbräda som du inte visste om

Fenomenet ”phubbing” förklarat

”Phubbing” syftar till att förklara telefonbeteendet när någon är så pass upptagen med sin mobil att denne ignorerar omgivningen; exempelvis en partner, familjemedlem eller vänrelation.

Termen är en kombination av de engelska orden ”phone” (telefon på svenska) och ”snubbing” (nonchalans på svenska).

Det till synes oskyldiga beteendet, som många säkerligen ovetandes gjort sig skyldiga till någon gång, är starkt associerat med lägre social intelligens.

– Ironiskt nog är tanken bakom "phubbing" att människor ska ha kontakt via sociala medier eller textmeddelanden, men det kan faktiskt visa sig försämra deras förmåga att vara närvarande i nuet tillsammans med andra människor, sa psykologen Emma Seppälä, knuten till universiteten Stanford och Yale, till sajten Time 2018.

Enligt tidningen Illustrerad Vetenskap finns det ett flertal studier som tyder på att det kan få allvarliga konsekvenser så som ensamhet, depression och relationsproblem.

När en förälder utsätter sitt barn för ”phubbing” kan det faktiskt leda till att grundläggande psykologiska behov inte uppfylls, vilket kan leda till svår psykisk ohälsa hos barnet.

phubbing – att hålla på med telefonen i sociala sammanhang och ignorera sällskapet

Visst är det frustrerande och tröttsamt när du tvingas konkurrera med partnerns mobiltelefonen under er avsatta egentid? Fenomenet kallas för ”phubbing” och kan få allvarliga konsekvenser.

Shutterstock

Studie visar: Tre dagars arbetsvecka efter 40 år är optimalt

Så påverkar telefonen din sociala kompetens

Per psykologen Edward Thorndike definition från 1920, är social intelligens ”förmågan att förstå och få män, kvinnor, flickor och pojkar att delta förnuftigt i mänskliga relationer.”

För att praktiskt utöva social intelligens ingår tre aktiva handlingar; att lyssna, att konversera och att följa oskrivna sociala spelregler. Samtliga av dessa handlingar försämras när mobilskärmen kommer in i bilden och stjäl uppmärksamhet. Det visar en studie från i fjol.

– Telefonanvändare uppfattas i allmänhet vara sämre på att konversera och mindre respektfulla och uppmärksamma, förklarade Seppälä i intervjun från 2018.

Enligt en annan studie framgår det att telefonanvändare generellt uppfattas som mindre intelligenta i social sammanhang, medan personer som läser tidningar under sociala sammanhang uppfattas som intelligenta och civiliserade.

Så kan du höja dina sociala kompetens

Det finns dock positiva nyheter också. Du som gjort dig skyldig till ”phubbing” kan med enkla medel höja din status som socialt intelligent person.

Amy Morin, chefredaktör på sajten Verywell Mind, förklarar att alla människor är utrustade med så kallade ”spegelneuroner” som hjälper oss att uppfatta, tolka och besvara kroppsspråk.

För att höja din sociala kompetens gäller det helt enkelt att vara proaktiv i sociala situationer, menar hon.

”Var uppmärksam i sociala sammanhang och lägg märke till när andra utmärker sig både positivt och negativt. Tänk på att du kan göra ett snedsteg då och då. Och glöm inte att dra lärdom av dina misstag och framgångar”, skriver hon på sajten.

Mest läst