Tildebred

TILDE DE PAULA EBY

ÅLDER: 43 år.

GÖR: Programledare i TV4, författare till generationsromanen Tiden läker inga sår (Forum).

BOR: Stockholm.

FAMILJ: Maken Thomas Eby, barnen Elian, Zion, Naemi och Ilyah.

Tiden läker inga sår heter din nya bok – har tiden ingen läkande kraft?

– Tiden kanske suddar lite i kanterna på minnet. Men jag tror snarare att det är den universella och starka kraften i kärlek som har förmågan att läka. Goda gärningar, snällhet, det läker. På samma sätt som kärlekens motsats, rädsla, förgör.

Boken handlar om tidigare generationer – hur viktigt är det att fundera över det förflutna?

– I ett större, globalt, perspektiv får vi aldrig glömma vår historia. Vi måste lära av den för att undvika att göra samma misstag i nuet och i framtiden. Det är till exempel viktigt att komma ihåg att miljontals svenskar flydde över Atlanten i slutet av 1800-talet för att försöka skapa sig ett bättre liv. Och att många européer i mitten av 1900-talet flydde till norra Afrika för att undkomma andra världskriget. Med tanke på dagens situation känns det historiska perspektivet ovärderligt, om inte annat så för att öppna alla kanaler till vår empati på vid gavel.

Men privat då?

– Det är såklart intressant att leta likheter mellan mina förmödrar och mig. Att försöka hitta förklaringar till hur vår familjs historia mejslat sig fram genom tid och världsdelar. Men det är inte lika viktigt för mig, eftersom jag vill tro att alla människor kan bestämma vilka de vill vara – oavsett sin historia. Vi har förmågan att varje dag vara snälla, välja att hjälpa andra, oavsett om de före oss gjort det eller inte.

Du har fyra barn och ett krävande jobb, hur går det ihop?

– Vi hjälps åt. Allihop. De stora barnen hjälper sina yngre syskon, och därmed mig. Vi hjälps åt med middag, att handla, plocka undan. Det är ett sätt att umgås och ett bra sätt att få alla att förstå att de är viktiga. Man behöver få känna sig behövd i en familj.

Läs hela vår reportageserie om personers relation till tid

Kan vi frigöra tid åt varandra om vi i vardagen blir bättre på att be om hjälp?

– Ibland tror jag att vi hellre gör saker själva för att vi tycker att det är effektivast. Det går fortare att fixa något själv än att förklara för någon annan vad som ska göras. Men att ta hjälp har fler vinningar. Då kan vi lära våra barn att familjen är större än de personer som finns under samma tak.

Hur ser du på den ständiga nåbarheten?

– Det gäller för var och en att själv sätta ramar för när man vill vara nåbar – för alla, för några, för de närmaste och för oss själva. Vi måste våga värdera oss själva lika högt som alla andra. Stäng av telefonen på bestämda tider och boka tid med dig själv! Det måste väl vara lika viktigt som att ge till exempel sin chef tid? Och våra barn vill ju ha vår uppmärksamhet, vår närhet, vår kärlek och tid mycket mer än något annat.

Vilka tidstjuvar har du i vardagen?

– Jag har nog inga. Jag kollar inte på tv, går sällan ut, sitter helst inte i ineffektiva möten. Jag kanske har lyckats jaga rätt på tidstjuvarna? Det finns många fördelar med att passera 40 år.

Vad skulle du spara mer tid för i livet?

– Tja, det är synd att man inte kan spara tid, men den är ju högst demokratiskt fördelad – vi har alla lika mycket per dygn. Däremot vet ingen hur mycket tid vi har kvar, och det kan det vara viktigt att påminna sig själv om. Jag prioriterar familjen, jobbet och mig själv. I den ordningen! Det jag borde göra mer är att sova, men… jag har inte tid med det.

”Att stanna upp och känna efter” är ett klassiskt hälsotips. Klarar du det?

– Jag ägnar några minuter varje kväll åt att reflektera över dagen som gått och skriva ner minnesvärda saker i en bok. Jag skriver också vad jag är tacksam över och vad jag ser fram emot. För mig är det ett bra sätt att vara närvarande. Vi gör faktiskt samma sak vid middagen hela familjen, vi pratar om vår dag och vad vi är tacksamma över.

Fler lästips! Karin Volo blev oskyldigt häktad i USA – läs om hennes tid i fängelset

Vad tror du att vi har för förhållande till tiden om 20 år?

– På varje aktion följer en reaktion. Nu har vi stressat i flera årtionden. Man kan väl hoppas att vi värderar närvaro och närhet högre än prestation vid det laget!

Hur njuter du på bästa vis?

– Jag njuter mest hela tiden. Av min stora familj, av mina roliga ungar, av min man, av vänner, av att ha ett jobb jag tycker så mycket om. Jag njuter av det som är min verklighet. Den är inte perfekt, men det är min vardag och jag tänker att jag har valt den själv. Om jag är missnöjd med något så försöker jag förändra det. Jag tror att det mest avgörande är att jag är så tacksam för det jag har. Att jag aldrig jämför mig med andra. Att jag tror på min egen förmå- ga att skapa den tillvaro jag trivs bäst i. Och min starkaste livsfilosofi är lika enkel som genialisk: Man ska vara snäll. Både mot sin omgivning och mot sig själv.

AV KATARINA DANIELSSON

FOTO ANNA-LENA AHLSTRÖM

Intervjun publicerades i FEMINA nr 4/2016.