Trendar: KarriärDin ekonomiBostadBudgettipsSpartips

Så ska du tänka efter skilsmässan om ditt ex tjänar mer

05 dec, 2021 
AvJohanna Bengtsson
FotografTT, Jonas bilberg, app store
Skilsmässa skyldigheter partner tjänar mer pengar
Ska ditt ex betala mer för era barn om hen tjänar mer pengar? Familjerättsjuristen Petra Segerdahl reder ut frågetecknen kring skilsmässa, gemensamma barn och olika inkomster.
Annons
Så går du vidare efter en skilsmässaBrand logo
Så går du vidare efter en skilsmässa

En skilsmässa är sällan enkel – än mindre när det är barn med i bilden. Frågor om vem som ska köpa barnens kläder eller bekosta fritidsaktiviteter kan lätt leda till konflikt.

Om du och ditt ex tjänar exakt lika mycket pengar, har gemensam vårdnad och kommer överens är det bara att gratulera. Om ditt ex däremot tjänar betydligt mer än dig finns det en del saker du bör vara medveten om.

Skall betala underhållsbidrag

Utgångspunkten vid gemensam vårdnad är alltid att den förälder som bor mest med barnet ska få underhållsbidrag från den andra föräldern. Bidraget ska gå till barnets boende, mat och fritidsintressen.

– Grundtanken är att båda två ska bidra till barnet efter ekonomisk förmåga. Om den ena föräldern har det extremt välställt skall barnet inte hamna på en helt annan levnadsstandard hos den andra föräldern. Enligt rättspraxis ska barnet inte behöva flytta mellan slott och koja, säger Petra Segerdahl.

Petra Segerdahl
Petra Segerdahl.

Petra är jurist, VD för juristbyrån Verahill och expert inom familjejuridik. Enligt Petra kan man, för att få vägledning kring underhållsbidragets storlek, ta hjälp av formler på nätet men det absolut bästa är att kontakta en jurist som kan se över hela situationen.

Annons

– Det är nämligen svårt att säga exakt hur mycket mer den ena föräldern skall betala än den andra. Det man tittar på när man räknar ut underhållsbidraget är ålder på barnet, boendet, fritidsintressen och exakt vilken lön man har. Uträkningen blir därför väldigt individuell, säger Petra.

Störst inkomst – större del

Den person som barnet bor hos mest står ofta per automatik för en större del av klädinköp och andra kostnader för barnet. Det gör att den andra föräldern blir skyldig att bidra med sin del. Om den föräldern tjänar betydligt mer, behöver den dessutom stå för en större del. Det är den enda ekonomiska skyldighet som den som tjänar mest har, enligt juristen.

– När de stora frågorna i en skilsmässa är utredda, om vart barnen skall bo och vem som behåller vilka tillgångar, tror många att uppdelningen är klar. Men det är i vardagsdetaljerna om vem som köper vad och när till barnet som de flesta blir oense. Det är också här vi ser att barnet ofta blir drabbat kring föräldrarnas konflikt.

Annons

För att undvika att behöva dra igång en dyr och jobbig domstolsprocess, som egentligen bottnar i vardagskonflikter, tipsar Petra om att använda sig av appen ”Varannan vecka”.

– I appen kan ni föräldrar sköta ert samarbete och upplägget kring barnet. Om du har köpt en vinterjacka till barnet kan du lägga upp kvittot i appen och den ger även stöd för hur man gör det smidigt kring ekonomin. I appen kan man även göra scheman över barnets aktiviteter som båda föräldrarna kan behöva känna till. Det besparar er massor av onödiga konflikter.

appen varannan vecka
Såhär kan det exempelvis se ut i appen "Varannan vecka".

Välj var barnbidraget skall gå

För några år sedan fördes barnbidraget från Försäkringskassan över till enbart en av vårdnadshavarna. Idag delas det på hälften och ges till båda vårdnadshavarna om barnet är född 2014 eller senare.

Annons

– Det går dock fortfarande att välja om man vill att hela, eller en större del av barnbidraget skall ges till den förälder som har lägst inkomst. Det får ni gemensamt komma överens om.

En annan viktig aspekt att tänka på efter skilsmässan är om ni tillsammans har sparat pengar till era barn på ett sparkonto. Skall den förälder som tjänar mer hädanefter betala en större summa till barnens sparkonto? Det är en fråga som ni båda behöver vara överens om.

– Juridiskt sett finns det inget tvång att ditt ex skall spara någonting över huvud taget. Ni behöver helt enkelt göra en egen rimlighetsbedömning kring hur mycket var och en skall spara om ni fortsätter att göra det även efter skilsmässan, säger Petra.

Om ni tidigare har sparat på ett konto som tillhört en av er föräldrar, kan det vara bra att i stället skriva över det på barnen.

– Som jurist har jag sett situationer där den ena träffar någon annan och där den som blir sårad tycker att en bra hämnd är att behålla pengarna för sig själv. Man kan givetvis stämma den som har tagit pengarna och kräva tillbaka dem, men det innebär en kostsam och tidskrävande rättsprocess där bevisläget kan vara svårt.

Annons

Ta hjälp innan konflikt uppstår

Att inte komma överens kring saker som barnens sparkonto eller vem som skall betala vad kan leda till stora konflikter som i sin tur påverkar barnen negativt. Enligt Petra blir dessvärre den som redan tjänar minst, eller har mindre ekonomiska resurser ofta den som blir lidande.

– Den med stark ekonomi har en stor fördel vad gäller möjligheten att anlita en jurist. Det ger många gånger ett orättvist försprång. Vi ser att många konflikter hade kunnat undvikas om man tidigt tog kontakt med en jurist och fick ner en detaljerad överenskommelse kring barnen som gör att vardagslivet fungerar, avslutar Petra.

Annons