Femina granskar BUP: Överläkaren: ”Det är fruktansvärt”

Femina granskar BUP: Överläkaren: ”Det är fruktansvärt”

Åsa Schlyter jobbade inom BUP i region Stockholm i 14 år innan hon slutade. "Man kände sig inte stolt"

00:00

Jag heter Åsa Schlüter och är läkare, specialist i barnens psykiatri.

00:10

Varför vi valde att sluta inom BUP-regionen, eller Ransinget, var ju för att man kände sig inte stolt.

00:18

Det var inte proffsigt omhändertagande.

00:20

Barnen fick inte samma bedömning och insats beroende på vem de träffade eller på vilken mottagning de gick.

00:27

Jag tycker att det är väldigt mycket bra personer som jobbar inom BUP.

00:31

Det är inte det som är problemet. Det är en massa kloka människor.

00:34

Men det är inte organiserat på ett sätt så att barnen får en kvalificerad bedömning från början.

00:39

Utan att det är ett för tungt system så att det är personer som inte klarar den här typen av att sortera

00:46

som man måste göra från början.

00:48

Så då blir det köer och otympligt.

00:50

Och de som kanske har jättestora behov får vänta alldeles för länge.

00:53

Det har blivit ett, vad ska jag säga, systemfel inom vården inom BUP i Sverige.

00:59

Där man inte står för sina egna beslut. Allt ska diskuteras med andra.

01:03

Och sen fortsätter man inte med patienten utan sen ska det till någon annan som ska utreda eller behandla.

01:08

Konsekvenserna blir ju väntetider, köer och att en del barn mår sämre och kanske blir självmordsbenägna.

01:16

Jag vill inte ens tänka tanken men det är naturligtvis så att det finns barn som i kön bara mår sämre och sämre.

01:23

Och det är ju fruktansvärt.

Kommer härnäst