Femina granskar BUP: Tidigare kuratorn: ”Fler barn kommer att dö”

Femina granskar BUP: Tidigare kuratorn: ”Fler barn kommer att dö”

Ulrika har jobbat som kurator på BUP. Hon har valt att sluta. "Jag kan inte stå för verksamheten". Se intervjun med Ulrika här.

00:00

Självmorden kommer att öka, det kommer att vara fler barn som dör och fler föräldrar som kommer att förstådligt krascha.

00:14

Den vården som man försöker bedriva det är mer i vanvård.

00:19

Man misslyckas konstant som behandlare och sätts i sådana ärenden som man inte kan hantera överhuvudtaget egentligen och inte får rätt stöd och handledning i.

00:33

Det är mer i vanvård.

00:35

Vad har du sett hända med de här familjerna och barnen av de här långa väntetiderna?

00:42

Alltså de har ju blivit sjukare. Det blir ju ett övergrätt från vården av de här föräldrarna för att det enda hoppet de har är att få hjälp och det är det de inte får.

00:55

De får inte rätt hjälp.

00:57

Jag vet inte hur många föräldrar som jag liksom, vi fick svar i telefon, vi hade ju ett telefonsystem då.

01:03

Där liksom föräldrarna grät, de var helt förstörda, när kommer vi få en utredning, när ska vi få behandling, vi har väntat i flera år och jag kunde inte svara på någonting.

01:14

Jag kunde inte lämna något enda svar.

01:17

Jag känner en enorm frustration och sorg över att det inte bara har blivit bättre, snarare är det värre.

01:24

Vem har inte någon möjlighet att hjälpa de här barnen eller föräldrarna?

Kommer härnäst