Se kändissyskonen då och nu
0:51

Efter reklamen: Se kändissyskonen då och nu

(0:51)

Slå på ljud

Brukade du bråka non stop med dina syskon under uppväxten? Eller får du aldrig en lugn stund för att dina egna barn alltid ska kivas och bråka med varandra? Det är kanske irriterande – men faktiskt bra i slutändan. Forskning visar nämligen att barn som bråkar med sina syskon blir smartare, skriver danska alt.dk.

Dorte Kousholt är psykolog och arbetar på universitetet i Århus. Hon menar att medan de flesta vill att familjen ska vara lugn och bråkfri, så vinner barnen på att bråka med varandra.

– Som människor tycker vi bäst om när det råder harmoni i vår omgivning och i familjen. Det är därför många föräldrar finner ständiga konflikter mellan syskon otroligt frustrerande och en källa till stor maktlöshet. Det är förståeligt, men ett familjeliv utan konflikter är ett helt orealistiskt ideal, säger hon till alt.dk och fortsätter:

Bråken som kan betyda att er relation är på väg att ta slut

– De små dagliga slitningarna i familjen lär barn mycket om sociala regler och hur man pratar med varandra.

Här är tre positiva fördelar med syskonbråk

Man lär sig argumentera för sin sak

När syskon bråkar med varandra så över de på att argumentera för sin sak. Man måste utöka sitt ordförråd för att övertyga sitt storasyskon om sina åsikter, och man lär sig att prata igenom sina känslor.

– När barnen är oense om vad de ska leka lär de sig att människor är olika och vill ha olika saker. Och de får reda på att det finns många olika versioner av världen, beroende på vem i familjen man frågar. Den undervisningen är nyttig att ha med sig – både som barn och senare som vuxen, säger säger Dorte.

Därför är det bra att umgås med sina mor- och farföräldrar

Barnen lär sig kompromissa

Som barn testar man gränser, inte minst med sina syskon. Är det okej att jag tar leksaken utan att fråga, eller att gå in på mitt syskons rum? Men oenighet mellan barnen är bra för att de ska lära sig förstå varandras behov och viljor.

– När det är fler barn i ett hem har de möjlighet att lära sig att man inte alltid kan gå längst fram i kön och vara först med att få sina behov tillgodosedda. Det ökar förståelsen för att man ibland måste vänta på andra och med hänsyn till andras behov, säger Dorte Kousholt.

”Säkert” att bråka inom familjen

Det är inte konstigt om syskon bråkar en del – eller ofta. Syskon kan emellanåt aktivt söka konflikt med varandra, då ett syskon är en trygg person att bråka med och testa reaktionsmönster på.

Kända Skarsgård-bröderna Alexander, Bill och Gustaf har en nära relation – kanske har de bråkat mycket som barn?

Foto: MARIO ANZUONI

– I familjen finns en trygghet och en visshet om att 'vi har varandra'. Därför är ramarna för hur mycket vi kan erbjuda varandra också mycket bredare än i andra sammanhang, säger psykologen till alt.dk.

Mest läst