8 kändisar som älskar sina husdjur (FEMINA)
1:17

Efter reklamen: 8 kändisar som älskar sina husdjur (FEMINA)

(1:17)

Slå på ljud

Det spelar ingen roll om du gillar alla djur – de flesta är överens om att antingen är man en hundmänniska eller så är man en kattmänniska. Man vet alltså om man i grund och botten föredrar hundar eller katter som husdjur. Om du hör till den senare kategorin kan det tyda på att du är väldigt intelligent, skriver Esquire.

I en studie gjord av Denise Guastello på Carroll university i Wisconsin fick 418 personer säga om de var hundmänniskor eller kattmänniskor, innan de testades för en rad olika personlighetsdrag och egenskaper.

Därför är det bra att umgås med sina mor- och farföräldrar

Forskningen visade att hundpersoner generellt är mer extroverta och utlevande än kattpersoner, och de 352 personerna i studien som uppgav sig vara hundmänniskor sade sig också gärna följa regler.

587456957

Africa Studio

Personer som älskar katter mer intelligenta

De 66 personer som i stället ansåg sig vara kattmänniskor var i stället mer introverta, känsliga och självständiga, samt föredrog att följa sina egna regler snarare än att gå med strömmen. De testade också högre på intelligenstesterna än hundmänniskorna.

7 tecken på att du är en empatisk person

– Det är logiskt att en hundperson är mer livlig, för de kommer vilja vara ute och prata med människor när de har med sin hund. Men om du är mer introvert och känslig kanske du föredrar att läsa en bok hemma, och din katt måste inte gå ut på promenad, säger Denise Guastello om studien.

Mest läst