8 kvinnor berättar: ”Därför gjorde vi abort”

8 kvinnor berättar: ”Därför gjorde vi abort”

I maj 2024 är det 50 år sedan lagen om fri abort klubbades i Sveriges riksdag. Femina har pratat med åtta kvinnor som genomfört en abort – om upplevelsen och tankarna runt beslutet. Eller att inte få bestämma själv. Inger var 19 när hon blev oönskat gravid tre månader innan den nya lagen om abort trädde i kraft. – Det var ett bedrövligt sätt att behandla kvinnor på, konstaterar hon i dag.

Kommer härnäst