Inger och Lonny - Del 2: Oron under kriget

Inger och Lonny - Del 2: Oron under kriget

Under andra världskriget tog Ingers familj emot tysk-judiska flickan Lonny. När kriget var slut 1945 for flickan till USA. Februari 2023 fick den 95-åriga Inger Josephson ett brev hon inte hade väntat sig – från Lonnys dotter. I en öppenhjärtig intervju med Femina berättar Inger om vad som stod i brevet – och hur det kommit att förändra hennes bild av flickan och av henne själv.

Kommer härnäst