#BUPUPPRORET

Barnen hinner bli så pass mycket sämre i kön att vi får ta emot värre depressioner, mer självskadebeteende eller ökade sucidtankar när de väl kommer.

Sjuksköterska, mellersta Sverige

I perioder har det känts som att man behövt hårdprioritera ärenden utifrån om barnet vill ta livet av sig i dag eller inte.

Sjuksköterska, mellersta Sverige

Det behövs alltså en vuxen medelålders mans tårar för att det ska blir en reaktion. Det räcker inte med en mammas tårar.

Petra, mamma till barn med NPF-diagnos

Det är en medicinfabrik där sjuksköterskans enda uppgift är att följa upp, justera och byta ut medicin.

Barnsjuksköterska, mellersta Sverige

Reportrar: Cecilia Wugk & Malin Roos, Reportagechef: Malin Roos, Producent: Emma Fägerwall, Redigerare: Alexandra Kentsdottir, Fotograf & stillbildsfotograf: Fredrik Streiffert, Fotograf: August Sandström, Stillbildsfotograf: Frida Ström, Redaktionschef: Margareta Gotthardsson, Editionschef: Nina Jakobson, Chefredaktör & ansvarig utgivare: Åsa Liliegren, PM: Karin Nilsson, Digital designer: Malin Larsson, AD: Sara Samuelsson