Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen infaller den 8 mars varje år, och är sedan 1978 en officiell högtidsdag i FN:s lista på temadagar. Internationella kvinnodagen instiftades för att uppmärksamma ojämställdhet och misogyni som drabbar kvinnor i alla delar av världen. Här kan du läsa kända kvinnors uttalanden på kvinnodagen, och inspireras av historiska kvinnors kamp för rättigheter, som vi idag tenderar att ta för givet.