Så ser svenskarnas rökvanor ut idag

Så ser svenskarnas rökvanor ut idag

I Sverige har antalet rökare minskat under de senaste 15 åren. I dag är det ungefär 7 procent som röker dagligen.

Kommer härnäst