våldet mot kvinnor

Katarina Wennstams nya podcast Wennstams vrede – det handlar den om

Ökad risk för kvinnor att misshandlas om de tjänar mer än sin partner